Sige lang mahal (kung sino ka man)

Sige lang, mahal

Tama iyan, mahal, lumayo ka
Dahil hindi ko ata kayang malapit ka
Sa tuwing lalapit ka hindi ko matantya
Kung ligaya ba ang nadarama ko o kaba
Ligaya dahil andyan ka lang sa tabi
Kaba dahil wala ata akong masabi sa pangangatal ng aking labi

Tama iyan, mahal, lumaya ka
Hanapin mo ang sa’yo ay magpapaligaya
Maglakad ka, tumakbo ka, magbabad ka sa iyong mga nais
Huwag mong intindihin kung ako ay tumatangis

Ang hangad ko ay lumipad ka
Mawala hanggang ikaw ang magkusa
Babalik sa akin kung sa iyong paglihis
Naisip mong puso nati’y magkabigkis

Kaya tama iyan, mahal, huminto ka
Huwag mong hayaang mabuyo ka nila
Magdasal hanggang sabihin Niya
“Hayan na ang iyong prinsesa.”

Sige lang mahal, naiintindihan kita
At huwag kang mag-alala
Wala ka pa man din, nandito ako,
Naghahanda sa pagdating mo.

#StoriesForYou

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *